Advocats a Barcelona


LEGAL & TAX MEETING és un despatx d’advocats i economistes situat al centre de Barcelona.

Integrat per professionals formats durant anys als millors despatxos professionals i que l’any 2005 van passar a desenvolupar l’activitat professional pel seu compte però amb el mateix rigor tècnic i serietat adquirits a la seva anterior etapa professional.

El nostre compromís amb els clients és oferir-los un assessorament legal, fiscal i comptable de qualitat cuidant especialment la relació i la comunicació amb ells i ajustant els nostres pressupostos a cada situació.

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ


DRET SOCIETARI

 • Constitució de societats.
 • Preparació i assistència a Juntes Generals i Consells d’Administració.
 • Execució d’acords socials: canvi d’administradors, augments de capital, canvis de domicili, fusions i escissions, etc.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Conflicte de socis.

DRET CONTRACTUAL

 • Redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils.
 • Revisió de tot tipus de contractes civils i mercantils.
 • Negociació de tot tipus de contractes civils i mercantils.

DRET TRIBUTARI

 • Declaracions de Renta.
 • Declaracions trimestrals de Impostos (IVA, retencions, etc.).
 • Declaracions de Impostos de Societats.
 • Requeriments i inspeccions d’Hisenda.
 • Devolució de ingressos indeguts.

PROTECCIÓ DE DADES

 • Adaptació dels fitxers a la normativa de protecció de dades.
 • Auditories bianuals en matèria de protecció de dades.
 • Declaració de fitxers a la AEPD.
 • Preparació de Documents de Seguretat.
 • Procediments sancionadors instats per l’AEPD.

COMPTABILITAT

 • Assessorament comptable.
 • Preparació de comptabilitats.
 • Preparació i dipòsit de Comptes Anuals.

ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS I STARTUPS

 • Assessorament legal a projectes d’emprenedoria.
 • Constitució de startups.
 • Redacció i negociació de pactes de socis.
 • Rondes de finançament

DRET NOVES TECNOLOGIES

 • Adaptació de web a la normativa corresponent.
 • Redacció de tot tipus d’avisos legals.
 • Protecció de dominis i marques.
 • Assessorament general en relació al comerç electrònic.

ASSESSORAMENT LEGAL GENERAL

 • Refinançament de deute i processos concursals.
 • Assessorament legal en matèria de propietat intel·lectual e industrial.
 • Assessorament legal en assumptes immobiliaris.
 • Assessorament en matèria de protecció dels usuaris i consumidors.
 • Altres.

HERÈNCIES

 • Atorgament de testaments.
 • Processos successoris.
 • Liquidació del Impost sobre Successions i Donacions.

EQUIP


IGNASI TORRAS

Soci

Advocat amb 20 anys en l’exercici professional especialitzat en l’assessorament legal a empreses i persones físiques.

Professor de Dret Mercantil en diferents institucions.

ANDREU SARRIAS

Soci

Advocat amb quasi 20 anys en l’exercici professional especialitzat en l’assessorament tributari a empreses i persones físiques, nacionals i internacionals.

Membre de la comissió d’Empresa familiar de la AEDAF.

BEATRIZ SÁNCHEZ MARÍN

Socia

Advocada i economista amb quasi 20 anys en l’exercici professional especialitzada en l’assessorament tributari i comptable a empreses i persones físiques.

Professora de Dret Tributari a la Universitat Autònoma de Barcelona.


ACTUALITAT


Legal & Tax Meeting entre els principals despatxos especialitzats en assessorar startups.

Legal & Tax Meeting participa al Tech Demo Day.

Ignasi Torras de Legal & Tax Meeting mentor del 3 Days Startup.

‘Breakfast Legal’ sobre pactes de socis a La Salle Technova (abril, 2017)

‘Breakfast Legal’ sobre l'entrada d'inversors al capital de la companyia a La Salle Technova (maig, 2017)

‘Breakfast Legal’ sobre stock options i phantom stock options a La Salle Technova (juny, 2017)

Ignasi Torras de Legal & Tax Meeting com a ponent al Forum Inversor del Col·legi d'Economistes de Catalunya (maig, 2017)

Andreu Sarrias de Legal & Tax Meeting com a Professor del Curs sobre l'Empresa Familiar a l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF).

Legal & Tax Meeting entre els principals despatxos especialitzats en assessorar startups (2019).

Ignasi Torras de Legal & Tax Meeting com a ponent al Forum Inversor del Col·legi d'Economistes de Catalunya (octubre, 2019)

Alba Almarcha de Legal & Tax Meeting com a ponent del Fòrum d'Inverssors del Col·legi d'Economistes de Catalunya